akt zgonu

Akt Zgonu to jedna z części księgi stanu cywilnego. Jest on potwierdzeniem faktu zgonu obywatela. Dokument ten jest też podstawą do podejmowania i prowadzenia działań prawnych powiązanych ze zgonem takich jak organizacja pochówku czy otwarcie testamentu.

Co zawiera Akt Zgonu?

Zgodnie z polskimi przepisami na Akcie Zgonu muszą się znaleźć takie informacje jak:

 • imię i nazwisko zmarłego, jego nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce ostatniego zamieszkania,
 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka zmarłego,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon,
 • datę i godzinę a także miejsce znalezienia zwłok.

Kto wystawia Akt Zgonu?

Akt Zgonu wystawiany jest przez urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego.

Jakie dokumenty są niezbędne do wystawienia Aktu Zgonu?

Aby Akt Zgonu został wystawiony należy dostarczyć do urzędu dokument tożsamości zmarłego (dowód osobisty lub paszport, w przypadku cudzoziemców) oraz kartę zgonu wystawioną przez lekarza.

Kto może zgłosić zgon?

Zgon mogą zgłosić następujące osoby:

 • małżonek zmarłego,
 • dzieci,
 • krewni,
 • przedstawiciel szpitala w którym nastąpił zgon,
 • administrator budynku, w którym znaleziono zwłoki,
 • osoby które były naocznymi świadkami zgonu lub mogą ten zgon uwierzytelnić,
 • osoby mieszkające w mieszkaniu, w którym nastąpił zgon.

Ile kosztuje Akt Zgonu?

Zgłoszenie zgonu jest bezpłatne podobnie jak 3 odpisy skróconego aktu zgonu, który otrzymuje  osoba zgłaszająca zgon.