akt zgonu
Więcej

Akt zgonu

  Akt Zgonu to jedna z części księgi stanu cywilnego. Jest on potwierdzeniem faktu zgonu obywatela. Dokument ten jest też podstawą do podejmowania i prowadzenia działań prawnych powiązanych ze zgonem…
Więcej
karta zgonu
Więcej

Karta zgonu – co należy wiedzieć

  Kartę statystyczną zgonu (Kartę Zgonu) wystawia lekarza. Jest ona niezbędna do wystawienia Aktu zgonu, który z kolei jest podstawowym dokumentem urzędowym pozwalającym na dokonanie pochówku zmarłego. Kto wystawia kartę…
Więcej