Co można zrobić z urną z prochami

W amerykańskich filmach często można zobaczyć sceny, w których urna z prochami przodków stoi w salonie na kominku, albo prochy bliskich są rozsypywane w ich ulubionych miejscach. Niestety zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości pozostawienia urny z prochami w domu lub ich rozsypania. Pojawia się więc pytanie : „Co można zrobić z urną z prochami?”

Polskie prawo dokładnie określa sposób pochówku osób zmarłych. Zgodnie z ustawą z dnia 31. stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu, w katakumbach, a w szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu, zwłoki można zatopić w morzu. Ta sama ustawa reguluje również miejsca chowania urn z prochami. Zgodnie z nią urny mogą być przechowywane jedynie na cmentarzu lub wsypane do morza – wyłącznie, gdy zgon nastąpił na morzu.

Tym samym zgodnie z polskim prawem urna z prochami musi zostać umieszczona na cmentarzu w miejscu do tego celu przeznaczonym. Warto zaznaczyć, że prawo nie zezwala również na rozsypanie prochów na polach pamięci, nawet jeśli te znajdują się w granicach cmentarza.