dziedziczenie

Śmierć wiąże się z wieloma czynnościami prawnymi. Jedną z nich jest dziedziczenie majątku. Choć zasady dziedziczenia wydają się proste i jasne, to w praktyce wcale tak nie jest. Dziś kilka słów o podstawach dziedziczenia.

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Najprostszym rozwiązaniem związanym z dziedziczeniem jest spisanie testamentu. Dokument ten bardzo dokładnie określa kto, jaką część majątku powinien otrzymać oraz kto, zgodnie z wolą testatora, nie ma prawa do jego majątku. Testament spisywany jest w obecności prawnika i świadków. W razie śmierci testatora zostaje otwarty, odczytany a następnie powinien zostać w całości wprowadzony w życie.

Dziedziczenie na podstawie prawa spadkowego

Warto wiedzieć, że dziedziczenie odbywa się nie tylko na podstawie testamentu, ale także zgodnie z prawem spadkowym. Jeśli zmarły nie rozporządził swoim majątkiem w inny sposób, to jego najbliżsi otrzymują spadek w części ustalonej ustawowo. Tym samym współmałżonek ma prawo do połowy majątku zmarłego, natomiast dzieci do drugiej połowy, podzielonej równo na tyle części ilu potomków pozostawiła zmarły. Do spadku mają takie samo prawo dzieci biologiczne jak i przysposobione, niezależnie od tego czy wychowywane były w jednym czy w kilku domach. Jeśli nie żyje dziecko spadkodawcy, wówczas prawo do spadku przechodzi na jego wnuki, lub wchodzi do majątku wspólnego dzielonego między pozostałych spadkobierców. To tylko drobny przykład ustawowych regulacji prawnych dotyczących spadków. W przypadku śmierci bliskiej osoby warto odwiedzić prawnika i sprawdzić dokładniej kto i jaką część majątku po zmarłym dziedziczy. Jest to istotne, chociażby dlatego, że szybkie załatwienie spraw spadkowych znacznie zmniejsza ryzyko powstawania sporów rodzinnych.

Odrzucenie spadku

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że spadkobierca ma prawo do odrzucenia spadku. W przypadku, gdy spadek może być dla niego problemem. Trzeba jednak pamiętać, że spadek można odrzucić jedynie w pierwszych sześciu miesiącach od śmierci spadkodawcy. Jeśli nie odbędzie się sprawa o odrzucenie spadku, jest on uznany domyślnie za przyjęty.