kolumbarium

Tylko niewielki odsetek Polaków decyduje się na kremację zwłok swoich bliskich. Jeśli już to robi to często ze względów finansowych. Warto wiedzieć, że pochówek z kremacją, choć trwa dłużej, to jest znacznie tańszy. Można zaoszczędzić między innymi na samym miejscu pochówku.

Pochówek szczątków ludzkich

Zgodnie z polskim prawem szczątki ludzkie muszą zostać godnie pochowane w miejscu do tego przeznaczonym. Niezależnie od tego czy będą to zwłoki chowane w trumnie czy też prochy w urnie, miejscem ostatniego spoczynku musi być cmentarz. Polski ustawodawca nie przewiduje możliwości przetrzymywania prochów zmarłego w mieszkaniu czy rozsypania ich w innym miejscu niż cmentarz.

Miejsce na pochówek urny

Urny z prochami zmarłych muszą zostać pochowane na cmentarzu. Istnieje jednak kilka opcji pochówku. Pierwszym z nich jest kolumbarium. Jest to betonowy mur z otworami przeznaczonymi na pochówek urn. Podczas pogrzebu do specjalnie przygotowanego otworu wkładana jest urna z prochami. Następnie otwór wejściowy zostaje zamurowany, a na jego zewnętrznej części umieszczona jest tabliczka z imieniem i nazwiskiem osoby pochowanej w tym miejscu. Niektóre cmentarze mają osobno wydzielone miejsca do chowania urn. Najczęściej są to niewielkie kwatery, gdzie zakopywane są urny, a na nich stawiana jest jedynie pionowa lub pozioma tabliczka, na której znajdują się dane pochowanej tam osoby. Takie kwatery przeznaczone do pochówku przypominają cmentarze znane z amerykańskich filmów. Trzecim miejscem, gdzie chowane są urny z prochami są groby rodzinne. Coraz częściej urna dokładana jest do miejsca pochówku innych członków rodziny. W takim wypadku podczas pogrzebu uchylana jest pokrywa nagrobka, a do wnęki wkładana jest urna z prochami zmarłego. Następnie pokrywa jest zasuwana. Na płycie nagrobka zazwyczaj umieszczany jest dodatkowy napis informujący o osobie pochowanej w tym grobie. Może być on wygrawerowany lub dołączony w postaci dodatkowej tabliczki.

 

Decydując się na pogrzeb z kremacją należy pamiętać, że polskie prawo jest znacznie bardziej restrykcyjne aniżeli prawo zachodnie. W Polsce nie można przechowywać urny z prochami w domu ani w żadnym innym miejscu, poza cmentarzem. Ponadto nie ma również zgody prawnej na rozsypanie prochów w miejscach do tego nie przeznaczonych.