karta zgonu

Kartę statystyczną zgonu (Kartę Zgonu) wystawia lekarza. Jest ona niezbędna do wystawienia Aktu zgonu, który z kolei jest podstawowym dokumentem urzędowym pozwalającym na dokonanie pochówku zmarłego.

Kto wystawia kartę zgonu?

Kartę zgonu wystawia lekarz leczący zmarłego w ostatnich 30 dniach przed jego śmiercią. Może to być lekarz rodzinny, specjalista lekarz pogotowia ratunkowego lub medyk pracujący w szpitalu.

Jakie informacje zawiera karta zgonu?

Zgodnie z wydanym 2 lata temu rozporządzeniem, od 15 marca 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. w Karcie Zgonu znajdują się m.in. takie dane:

  • informacje o miejscu, dacie i godzinie zgonu,
  • informacje o przyczynach zgonu i sposobie stwierdzenia tych przyczyn,
  • imię i nazwisko lekarza sporządzającego kartę zgonu,
  • wykształcenie zmarłego,
  • miejsce zamieszkania zmarłego,
  • w przypadku dzieci do 1 roku – godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę.

Jak wygląda karta zgonu?

Zgodnie z rozporządzeniem z 2015 roku Karta Zgonu może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku wersji papierowej na karcie musi widnieć podpis lekarza wydającego dokument. W przypadku dokumentu elektronicznego musi pojawić się na nim uwierzytelniony podpis elektroniczny.

Czy Karta Zgonu ma termin ważności?

Tak. Karta Zgonu powinna być wykorzystana maksymalnie do 3 dni od jej wystawienia. Trzeba zgłosić się z nią do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie na jej podstawie zostanie wydany Akt Zgonu.