Kary za łamanie przepisów

Procedury związane z postępowaniem z ciałami osób zmarłych oraz sposobem ich pochówku są dokładnie opisane nie tylko w tradycji, ale także w polskich przepisach. Wiadomo jest, że zwłoki, zarówno podczas pochówki tradycyjnego jak i pochówku urny mogą być pogrzebane wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli przepis ten zostanie złamany może zostać nałożona kara.

Gdzie można pochować urnę?

Zgodnie z polskim prawem zwłoki mogą zostać pochowane wyłącznie na cmentarzu lub innym miejscu wyznaczonym do tego celu. „Innym miejscem” są zazwyczaj określane krypty znajdujące się np. pod kościołami czy klasztorami, które, często od stuleci, są miejscem pochówku wybranych osób. W przypadku kremacji, urnę można pochować w ziemi lub kolumbarium.

Filmowe pogrzeby po kremacji

W amerykańskich filmach często można zobaczyć jak wdowy trzymają urnę z prochami mężów na kominku, a dzieci rozsypują prochy najbliższych w ich ulubionych miejscach np. w ogrodzie, w górach czy wsypują je do morza. W Polsce takie działania są zakazane. Dopuszczalne jest rozsypanie prochów w morzu, ale jedynie w sytuacji, gdy do zgonu doszło na statku, a pochówek na stałym lądzie jest niemożliwy. W każdym innym wypadku przepisy sanitarno-epidemiologiczne zabraniają rozsypywania bądź przechowywania prochów osoby zmarłej.

Kary za łamanie przepisów

Choć rzadko się o tym mówi warto wiedzieć, że łamanie przepisów związanych z pochówkiem zwłok zagrożone jest karą grzywny lub aresztu. Do naruszeń, które mogą być ukarane w ten sposób należy między innymi przewożenie urny w samochodzie prywatnym bez uzyskania specjalnej zgody, pozostawienie urny z prochami bez pochówku np. w domu lub rozsypanie prochów w miejscu do tego nie przeznaczonym.