Kremacja a wiara chrześcijańska

Wiele osób rezygnuje ze skremowania zwłok swoich bliskich ze względu na swoją wiarę.  Zgodnie z ich przekonaniami spopielenie zwłok jest niezgodne z wiarą i tradycją katolicką. Jest to twierdzenie nieprawdziwe i nieuzasadnione. Już od dziesięcioleci Kościół Katolicki uznaje kremację za jeden z możliwych sposobów pochówku.

Zbawienie duszy

Zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego zbawiana jest dusza, a ciało jedynie czeka na zmartwychwstanie, które nastąpi u kresu czasów. Zgodnie z tym twierdzeniem do zbawienia nie jest potrzebne ciało w całości. Warto przy tym zaznaczyć, że tradycyjny pochówek nie gwarantuje utrzymania ciała w dobrym stanie przez kolejne tysiąclecia. Ciało człowieka niezależnie od formy pochówku „w proch się obróci”.

Przeciwwskazania do kremacji zwłok

Kościół Katolicki  zgadza się na pochówek w formie kremacji, jednak istnieją swoiste przeciwskazania. Kremacja staje się niezgodną z doktryną wtedy, gdy zmarły jest chowany w ten sposób z przekonaniem, że kremacja może utrudnić mu zbawienie.

Szacunek dla ciała zmarłego

Kościół Katolicki oficjalnie nie przeciwstawia się kremacji zwłok, jednak muszą być zachowane wszelkie procedury związane z pochówkiem. Czynności przygotowujące zmarłego do kremacji i pogrzebu muszą być wykonywane z należnym szacunkiem.

Nabożeństwa pogrzebowe

W przypadku pochówku z kremacją Kościół Katolicki zaleca przeprowadzenie czuwania modlitewnego oraz nabożeństw pogrzebowych przy ciele zmarłego. Jedynym punktem uroczystości pogrzebowych, który powinien być wykonany przy urnie jest jej pochowacie jej w grobie lub kolumbarium.