nekrolog

W odróżnieniu od wszelkich innych wydarzeń gromadzących dużą ilość ludzi, na pogrzeby nie zaprasza się. Informacja o śmierci bliskiej osoby jest przekazywana z ust do ust, lub za pośrednictwem nekrologów i klepsydr.

Czym są nekrologi i klepsydry?

Nekrolog to ogłoszenie zawierające informację o śmierci oraz dacie pochówku. Najczęściej zawiera imię, nazwisko, datę śmierci oraz wiek zmarłego. Na nekrologu pojawiają się także wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny i znajomych. Ponadto umieszczane są tam wszystkie informacje dotyczące pożegnania, pochówku oraz konsolacji.

Publikacja nekrologu

Przygotowany przez zakład pogrzebowy nekrolog jest następnie zgłaszany do publikacji w mediach regionalnych. Jeszcze do niedawna pojawiały się one wyłącznie w prasie drukowanej, obecnie publikowane są także w mediach wirtualnych.

Klepsydra

Klepsydrą nazywamy papierową wersję nekrologu.  Zazwyczaj drukowanych jest kilka afiszy, na których znajdują się informacje takie same jak w nekrologu. Klepsydry są rozwieszane w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach oraz tam, gdzie mogą mieszkać znajomi zmarłego np. w pobliżu jego miejsca zamieszkania, w miejscu pracy itp.

Druk i rozwieszenie klepsydr

Większość zakładów pogrzebowych posiada w swojej ofercie przygotowanie projektu oraz wydruk kilku sztuk klepsydr. Niektóre zakłady dodatkowo oferują rozwieszenie afiszy w kilku wybranych miejscach np.  na miejskich słupach ogłoszeniowych. Zazwyczaj osoby zamawiające usługę pochówku otrzymują również co najmniej jeden egzemplarz klepsydry. Niektóre zakłady pogrzebowe na prośbę klienta dodrukowują kilka kolejnych sztuk, jednak warto dopytać czy ta usługa jest dodatkowo płatna. Są bowiem zakłady, które za dodruk afiszy nie pobierają opłat, inne, w których opłata jest symboliczna oraz takie, gdzie każda dodatkowa klepsydra to koszt nawet kilkunastu złotych.