piec kremacyjny

Spopielanie zwłok dokonywane jest w krematoriach. Do tego procesu wykorzystywane są piece kremacyjne. Bywa, że podczas rozmów pojawia się określenie piece krematoryjne, warto jednak wiedzieć, że oba rodzaje pieców dzieli nie tylko nazwa lecz także historia i rozwiązania techniczne.

Piec krematoryjny

Piece krematoryjne powstały w okresie II wojny światowej. Były to piece używane w obozach koncentracyjnych. W piecach tych palono zwłoki więźniów, którzy umierali śmiercią naturalną lub byli zabijani. Charakterystyczną cechą pieców krematoryjnych było to, że spalano w nich od kilku do nawet kilkudziesięciu ciał równocześnie.  Do komory spalania wrzucano ciała bez jakiegokolwiek przygotowania. Piece krematoryjne przestały być używane wraz z zakończeniem II wojny światowej.

Piec kremacyjny

Piec kremacyjny jest to piec używany do spopielania zwłok w obecnie funkcjonujących krematoriach. Piece tego typu powstały w czasie, gdy ludzie zaczęli dobrowolnie wyrażać chęć spopielenia zwłok swoich bliskich. Piec kremacyjny ma jedną komorę, w której mogą być spopielane zwłoki wyłącznie jednej osoby na raz. Wprowadzana jest do niej specjalna trumna, w której znajduje się ciało wcześniej przygotowane w taki sam sposób jak do tradycyjnego pochówku. Trumna wybierana do kremacji musi spełniać wiele wymogów. Przede wszystkim musi być łatwopalna, nie może być wyposażona w dodatki niepalne np. zrobione z metalu. Trumny do kremacji najczęściej wykonane są nielakierowanego drewna, wikliny a niekiedy również z kartonu. W nowoczesnych piecach kremacyjnych do spopielenia zwłok dochodzi wskutek oddziaływania na trumnę ze zwłokami bardzo gorącego powietrza. Po kremacji prochy są zbierane i przesypywane do przygotowanej urny, która następnie zostaje pochowana na cmentarzu lub w kolumbarium.

Nazwy piec kremacyjny i piec krematoryjny często są używane zamiennie, a to duży błąd. Poza przepaścią historyczną różni je budowa, sposób działania i wykorzystania. Ponadto piec krematoryjny to nazwa, która kojarzy się bardzo negatywnie, co nie jest niczym dziwnym zważywszy na to w jakich celach go używano.