pogrzeb małego dziecka

Śmierć dziecka jest bardzo traumatycznym przeżyciem nie tylko dla rodziców, ale również dla wszystkich bliskich. Znacznie łatwiej jest nam pogodzić się ze śmiercią seniora czy osoby w średnim wieku, natomiast śmierć dziecka wydaje się nienaturalna i niezrozumiała. Wraz ze śmiercią bardzo małych dzieci pojawia się nie tylko uczucie straty, ale również duża ilość pytań związanych z pochówkiem, zwłaszcza jeśli dziecko nie zostało jeszcze ochrzczone.

Prawo do katolickiego pogrzebu

Zgodnie z przepisami KPK każde zmarłe dziecko ma prawo do pochówku. Nie jest to w żaden sposób uzależnione od jego wieku czy przyjęcia chrztu. Warto pamiętać, że również dzieci zmarłe zaraz po porodzie, podczas porodu, w łonie matki a nawet poronione płody mogą zostać pochowane zgodnie z obrządkiem katolickim.

Msza pogrzebowa

W przypadku śmierci starszych dzieci i dorosłych msza pogrzebowa jest mszą przebłagalną za grzechy. W przypadku małych dzieci nabożeństwo ma zupełnie odmienny charakter. Msza pogrzebowa jest mszą modlitewną w intencji dziecka i pogrążonych w żałobie rodziców. Różnica ta jest widoczna nie tylko w mszalnych tekstach ale również w samym stroju kapłana. O ile msze pogrzebowe osób dorosłych odprawiane są w fioletowych szatach liturgicznych o tyle podczas pogrzebów dzieci zakładane są szaty w kolorze białym symbolizujące czystość.

Prawo do pogrzebu dzieci nienarodzonych

W przypadku dzieci, które zmarły w skutek poronienia rodzice mają prawo je pochować. Swoją decyzję dotyczącą pochówku muszą zgłosić personelowi szpitala. Na życzenie rodziców zostaje wystawiony akt zgonu na podstawie, którego można prowadzić wszelkie czynności związane z pogrzebem. W przypadku dzieci, których nie zdążono ochrzcić pogrzeb odbywa się zgodnie z obrządkiem religijnym. O tym czy i w jaki sposób dziecko zostanie pochowane decydują jego rodzice.