pożegnanie zmarłego przed kremacją

Przyzwyczailiśmy się do tego, że pogrzeby trwają jeden dzień. Bliscy i znajomi spotykają się przy trumnie zmarłego i żegnają się z nim. Następnie odbywają się modlitwy i uroczystości pogrzebowe, po czym kondukt żałobny przechodzi na cmentarz, gdzie trumna jest grzebana. Wszystko to dzieje się jednego dnia, a całość uroczystości trwa najczęściej kilka godzin.

Nieco inaczej jest w przypadku pochówku łączonego z kremacją. Tutaj uroczystości pogrzebowe rozbijane są na dwa dni.

Dzień pierwszy

Pierwszego dnia odbywają się wszelkie uroczystości związane z pożegnaniem zmarłego. W przypadku pochówków religijnych prowadzone są nabożeństwa modlitewne przy trumnie. Jeśli rodzina sobie tego życzy trumna zostaje otwarta i wszyscy mogą po raz ostatni zobaczyć osobę zmarłą. Po wszystkich uroczystościach związanych z pożegnaniem, zwłoki zostają przewiezione do krematorium, gdzie ciało jest spopielane i przygotowane do pochówku.

Dzień drugi

Drugiego dnia odbywa się pochówek urny z prochami. Krewni i znajomi zmarłego odbierają urnę i w kondukcie wyruszają na cmentarz, gdzie odbywa się uroczysty pochówek. Uroczystość pochówku nie odbiega znacząco od ceremonii tradycyjnej. Przy miejscu złożenia urny odbywa się nabożeństwo oraz poświęcenie miejsca pochówku urny.

Polacy coraz częściej decydują się na pogrzeb z kremacją, ale niestety nie wszyscy wiedzą jak powinny wyglądać uroczystości z nim związane. Wielu z nas zna proces kremacji i pochówku urny jedynie z filmów amerykańskich, gdzie bliscy widzą jak trumna ze zmarłym jest umieszczana w krematorium, a urna zabierana jest przez krewnych do domu. Polski sposób pożegnania się ze zmarłym a następnie spopielenia zwłok i pochówku jest zupełnie inny niż ten znany z filmów, dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie dowiedzieć się w zakładzie pogrzebowym jak wszystko będzie zorganizowana, by móc poinformować dokładnie krewnych i bliskich o terminie pożegnania i pochówku.