prawo

Już od wielu lat wiadomo, że Kościół Katolicki nie jest przeciwny kremowaniu zwłok zmarłych. Zgodnie z nauką Kościoła ważne jest, aby zmarły był pochowany godnie z poszanowaniem dla jego doczesnych szczątków.

Dokumenty Watykańskie o kremacji

W 2016 roku Watykańska Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument „Ad resurgendum cum Christo” opisujący sposób postępowania ze szczątkami ludzkimi, w tym także z kremacją. W dokumencie czytamy Kościół (…) domaga się przechowywania prochów w miejscu świętym, zakazując ich rozrzucania a także przerabiania na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty”.  Co oznacza to krótkie zdanie dla nas, Polaków – chrześcijan i katolików?

Pochówek urny w poświęconym miejscu

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem zwłoki mogą być skremowane, niemniej jednak powinny być pochowane w poświęconym miejscu czyli na cmentarzu lub w krypcie. W naszym kraju, gdzie ponad 90% obywateli deklaruje, że jest chrześcijanami, przy czym większość – należy do kościoła katolickiego, takie postępowanie wydaje się rzeczą zupełnie naturalną. Jednakże wątpliwości w tej kwestii mogą mieć osoby odmiennego wyznania lub chrześcijanie innych obrządków.

Prawo polskie

O ile prawo kościelne jest uznawane za obowiązujące przede wszystkim przez katolików, o tyle prawo polskie musi być przestrzegane przez wszystkich, którzy znajdują się na terenie państwa polskiego. Warto zatem wiedzieć, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien wyglądać pochówek urny. Przede wszystkim w prawie świeckim nie miejsce pochówku nie musi być poświęcone. Znajdziemy tam jednak przepisy mówiące o miejscu wyznaczonym do chowania ciał zmarłych. Miejscem takim jest cmentarz, który musi spełniać wskazane w przepisach sanitarno-epidemiologicznych warunki. Zgodnie z polskim ustawodawstwem urny z prochami powinny być chowane podobnie jak trumny ze zwłokami na cmentarzu. Jedyną różnicą jest zapis mówiący, że urna może być pochowana w ziemi lub w kolumbarium.

Prawo kościelne i prawo polskie uzupełniają się

Jak więc można zauważyć w przypadku prawa związanego z pochówkiem urny z prochami prawo kościelne i prawo państwowe uzupełniają się nawzajem. Wszelkie przepisy kościelne, które mogłyby być zakwestionowane przez osoby innego wyznania, są powtórzone w przepisach świeckich. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mamy pewność, że niezależnie od wyznania, przekonań czy posiadanego majątku każdy Polak, ale także mieszkaniec naszego kraju nie posiadający obywatelstwa ma prawo do godnego pochówku zarówno tradycyjnego jak i kremacji.