akt zgonu
Więcej

Akt zgonu

  Akt Zgonu to jedna z części księgi stanu cywilnego. Jest on potwierdzeniem faktu zgonu obywatela. Dokument ten jest też podstawą do podejmowania i prowadzenia działań prawnych powiązanych ze zgonem…
Więcej