karta zgonu
Więcej

Karta zgonu – co należy wiedzieć

  Kartę statystyczną zgonu (Kartę Zgonu) wystawia lekarza. Jest ona niezbędna do wystawienia Aktu zgonu, który z kolei jest podstawowym dokumentem urzędowym pozwalającym na dokonanie pochówku zmarłego. Kto wystawia kartę…
Więcej