testament

Testament większości z nas kojarzy się z uregulowaniem spraw majątkowych po śmierci testatora. Warto jednak wiedzieć, że poza finansami dokument ten może regulować wiele innych spraw. Jednymi z najczęstszych zapisów poza majątkowymi są zalecenia związane ze śmiercią i pochówkiem.

Informacje dotyczące uporczywej terapii

W testamentach spisywanych przez osoby chore na śmiertelne, przewlekłe choroby może być zamieszczony zapis o unikaniu uporczywej terapii i nie podejmowaniu prób przywrócenia do życia. Takie zapisy, choć trudne do zaakceptowania przez najbliższych, są podstawą prawną do zaprzestania leczenia i pozwolenia pacjentowi na spokojną śmierć.

Informacje dotyczące transplantacji

W testamencie coraz częściej umieszczany jest zapis będący zgodą na wykorzystanie narządów zmarłego do przeszczepów. Jeśli taki zapis znajduje się w testamencie ułatwia on przeprowadzenie operacji pobrania narządów. Zgodnie z zasadami, rodzina jest pytana o zgodę oraz jej zdanie jest brane pod uwagę, niemniej jednak wyraźnie wyrażona chęć oddania narządów spisana w testamencie zazwyczaj ułatwia podjęcie decyzji w tej kwestii.

Informacje dotyczące pochówku

W testamencie można również zamieścić informacje dotyczące pochówku. Osoba spisująca testament może tam umieścić informację czy chce być pochowana w tradycyjny sposób czy woli, by jej ciało zostało poddane kremacji. Ponadto w testamencie można zamieścić również informację o miejscu pochówku. Bywa, że testator wyraża w tym dokumencie swoją wolę w zakresie formy pochówku. Określa tam czy pogrzeb ma być liturgiczny czy świecki.

Testament może regulować sprawy związane z dziedziczeniem, ale nie tylko. Wśród spraw, które można w nim zamieścić są te dotyczące uporczywej terapii, przekazania narządów do przeszczepu a nawet formy i miejsca pochówku. Choć niewiele osób, zwłaszcza młodych, myśli o sprawach ostatecznych, to warto zastanowić się nad sporządzeniem testamentu, zwłaszcza, gdy nasze poglądy na śmieć i pochówek znacząco różnią się od poglądów najbliższej rodziny. Testament jako wyrażenie woli może rozwiać wiele wątpliwości związanych ze sprawami ostatecznymi.